Link til www.ku.dk
klimafilosofi

 

Underviser: Frederik Stjernfelt


 

Beskrivelse:

Peirces semiotik er kilden til aktuelle begreber som ikonicitet, abduktion, type-token og mange andre.

Dette kursus giver en kritisk introduktion til Peirces semiotik på grundlag af hans pragmatisme. Det er i store træk kronologisk orienteret og begynder med Peirces pragmatisme og logik i 1860-80 erne for at give baggrunden for den detaljerede semiotik han udvikler i årene efter 1900. Her ligger en særlig vægt på den ofte oversete forbindelse mellem semiotik, logik og kognition, der giver udsagn en særlig rolle.

Peirce's begreb om udsagn - "Dicisigns" - er imidlertid tværmodal og involverer ikke kun sproglige elementer men også billeder, diagrammer, gestus etc.

Der vil blive adgang til Peirces Collected Papers (CP); deltagerne anskaffer selv FS "Natural Propositions" (Boston 2014: Docent Press - ca. 10 £ på nettet).

Materiale og emner:

Kursusplanen angiver læsning til hver kursusgang fra CP (der angives med bind og paragrafnumre, ikke sidetal). Relevante kapitler af FS "Diagrammatology" (Springer 2007) vil være til rådighed.
Yderligere læsning til blive tilføjet på nettet i kursets løb. Anbefales: "The Essential Peirce" I-II (Indiana UP 1992, 1998)

 1. Introduktion til kursusplanen - og til Peirce som figur.
  Udviklingen af Peirces tænkning - et overblik.

  Læsning: Joseph Brent - Link til artikel (Anbefales: Joseph Brent "Peirce. A Life", 1998)
 2. Kategorierne, informationsbegrebet - artikler fra Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 7 - "On a New List of Categories", og til Journal of Speculative Philosophy 1868-69 - "Questions concerning certain Faculties claimed for Man", "Some Consequences of Four Incapacities" …
  Læsning: "On a New List", CP 1.545-1.567; NP ch. 9
 3. Den "pragmatiske maxime" - artiklerne til "Illustrations of the Logic of Science" i Popular Science Monthly 1878-79 - "Fixation of Belief", "How to Make Our Ideas Clear" ...
  Læsning: "How to Make Our Ideas Clear", CP 5.388-410
 4. Formaliseringerne af logik - relationslogik, kvantorer - "On the Algebra of Logic", 1880 and 1885 - Existential Graphs 1898-1905 Læsning: "Existential Graphs" CP 4.394-408 (fra "Syllabus", 1903)
 5. "Skolastisk realisme" - "Reelle muligheder"
  (anbefales: John Boler "Charles Peirce and Scholastic Realism", 1963)
  Læsning: "The Reality of Thirdness", CP 5.93-119 (fra "Lectures on Pragmatism", lecture IV, 1903); FS Diagrammatology, ch. 2
 6. Faneroskopi - videnskabernes system - Carnegie Application 1902
  Læsning: CP 1.284-353 (forskellige texter om fænomenologi og kategorierne, efter 1900)ifferent texts on phenomenology and the categories, after 1900); Carnegie Application 1902 (http://www.cspeirce.com/menu/library/bycsp/l75/l75.htm)
 7. Peirces tegnbegreb - "Minute Logic", "Syllabus", "Lectures on Pragmatism" 1902-03
  Den første trikotomi tone-token-type
  Læsning CP 2.243-46; NP ch. 1
 8. Den anden trikotomi - ikon-index-symbol
  Læsning: CP 2.274-308; FS Diagrammatology, ch.3
 9. Den tredje trikotomi - rhema-dicisign-argument
  Læsning: CP 2.227-273, NP ch. 3
 10. Diagrammatisk tænkning - abduktion-deduktion-induktion
  The 1905-06 Monist papers - "; CP 4.530-572 - FS: Diagrammatology ch. 4
 11. Corollarial og teorematisk tænkning med diagrammer - Præscission og hypostatisk abstraktion
  Læsning: NP ch. 10 NP ch. 6

Der forventes aktiv deltagelse fra den studerende. Der vil være mulighed for løbende feedback og vejledning på eksamensforberedelse, individuelle opgaver samt formidlingsøvelser i forbindelse med kursets indhold.

Tilmelding og selvbetjening for studerende er åben fra 15. maj - 1. juni.

Spørgsmål

kontakt Frederik Stjernfelt (stjern@hum.ku.dk)