KONFERENCE

Humanistisk faglighed og tværfaglighed

Aarhus Universitet
22.-23. februar 2013
Auditorium 1, bygning 1.441


Introduktion

De humanistiske fakulteter på danske universiteter har været gennem store organisatoriske reformer i de seneste år. Formålet har været at indføre en ny ledelsesstruktur og at skabe nye rammer, der skal tilskynde til, at den humanistiske forskning forholder sig til nye kulturelle tendenser.

Samtidig har der været et stigende krav til, at humanistiske uddannelser indretter sig på fremtidens arbejdsmarked. Der er tale om et endegyldigt opbrud fra den disciplin- og fagstruktur, som blev udviklet i begyndelsen af det 20. århundrede – og som var bestemt af gymnasiets fagrække suppleret med en stribe magisterkonferenser fx i arkæologi, lingvistik, litteraturhistorie, kunsthistorie og filosofi.

Efterspørgslen efter mere tværfaglighed har været central i de mange universitetsreformer; men selvfølgelig tværfaglighed på et grundlag af stærke fagligheder.

Spørgsmålet er imidlertid, hvad humanistisk faglighed er i dag? Hvordan ser den humanistiske fagvifte ud i 2013? Hvilke videnskabelige fagligheder skal bidrage til kvalificeret tværfagligt og tværfakultært samarbejde i de kommende år? Hvordan sikres disse fagligheder den grad af institutionel autonomi, der er forudsætning for forskningens og undervisningens kvalitet? Skal humanistisk forskning være kulturvidenskab eller blot spredt kulturforskning?

Disse spørgsmål bliver sat til debat ved en konference i Aarhus den 22.-23. februar 2013.

Yderligere oplysninger

Alle er velkomne. Deltagelse er gratis.
For yderligere information kontakt David Budtz Pedersen (davidp@hum.au.dk)

Tilmelding

Send mail til davidp@hum.au.dk

PROGRAM

Fredag den 22. februar
Ordstyrer: Frederik Stjernfelt (AU)

13.00

Hans Fink (Aarhus Universitet)
Humaniora mellem kulturforskning og kulturvidenskab

13.45

Mette Thunø (Aarhus Universitet)
Hvorledes kan humaniora interagere med det omgivende samfund i det 21. århundrede?

14.30

Kaffe/te/vand

15.00

Kirsten Drotner (Syddansk Universitet)
Humanioras transformationer: et internationalt perspektiv

15.45

David Budtz Pedersen (Aarhus Universitet)
Tværfaglighed i dansk humaniora

16.30 -17.30

Generel diskussion

Lørdag den 23. februar
Ordstyrer: Hans Fink (AU)

9.00

Niels Lehmann (Aarhus Universitet)
Humanistiske fagligheder 2013: Æstetik

9.45

Peter Harder (Københavns Universitet)
Humanistiske fagligheder 2013: Sprogfag

10.30

Kaffe/te/vand

11.00

Uffe Østergaard (Copenhagen Business School)
Humanistiske fagligheder 2013: Historie

11.45

Finn Collin (Københavns Universitet)
Humanistiske fagligheder 2013: Filosofi

12.30

FROKOST

Humanistisk grundforskning i et nyt forskningslandskab
Ordstyrer: Frederik Stjernfelt (AU)

13.30

Niels Ole Finnemann (Aarhus Universitet)
Digital Humanities

14.00

Esther O. Pedersen (Roskilde Universitet)
Kulturbegrebet: Nye tendenser i kulturfilosofien

14.30

Kaffe/te/vand

15.00

Nanna Rosenfeldt (Dansk Erhvervsakademi DEA)
Tværfaglighed i europæisk SSH-forskning

15.30

Henrik Tronier (Velux Fonden)
Den humanvidenskabelige satsning

16.00

Afslutning 16.00-16.30
Hans Fink, Frederik Stjernfelt og David Budtz Pedersen: ”Symposium Statement”